KOREA GOLF UNIVERSITY

입학도우미

입시자료실 입학도우미 > 입시자료실
글 보기
2019학년도 학사학위 전공심화 입학원서
글쓴이 입학처 날짜 2018-11-05 08:19:45 조회수 27207

2019학년도 학사학위 전공심화과정 입학원서 양식입니다.

<모집일정>
1. 정시모집
 가. 원서접수: 2018.11.26.() 09:00 ~ 2018.12.28.() 17:00 까지

 나. 서류제출기간: 2018.11.26.() 09:00 ~ 2019.01.02.() 17:00 까지

 다. 면접고사: 2019.01.04.()

 라. 합격자 발표: 2019.01.10.()

 마. 등록기간: 2019.01.11.()~01.16.()

 바. 충원합격자발표: 2019.01.17.()

 사. 충원합격자 등록기간: 2019.01.17.()~01.18()


2. 추가모집

 가. 원서접수: 2019.01.22.() 09:00 ~ 2019.02.06.() 17:00 까지

 나. 서류제출기간: 2019.01.22.() 09:00 ~ 2019.02.06.() 17:00 까지

 다. 면접고사: 2019.02.11.()

 라. 합격자발표: 2019.02.12.()

 마. 등록기간: 2019.02.13.()~02.15.()

 바. 충원합격자발표: 2019.02.18.()

 사. 충원합격자 등록기간: 2019.02.18.()~02.20.()

 
한국골프대학교 입학처
담당: 하경욱
문의사항: 033-810-1042